Према стању путева једне земље, види се и стање њене економије. Последњих година све више је потребе за пројектовањем путева, као и извођењем радова на реконструкцији постојећих и изградњи нових.

Аутопутеви, физички раздвојеним коловозима по смеровима и денивелисаним укрштајима, обезбеђују конфорнији, бржи и безбеднији начин путовања.