Вода у Свету представља дефицитарни ресурс, док је код нас има у изобиљу, што нас наводи да то морамо и сачувати. За квалитетну дистрибуција, управљање и одржавање водоводних система потребна је и квалитетна техничка документација коју наш пројектни биро израђује већ дуги низ година.

Водовод