Увод:
Пратећи савремене трендове развоја геодетске струке ГЕОПУТ је своје стручне кадрове оспособио, своју информатичку инфраструктуру прилагодио, а своје услуге проширио на област геоинформатике. Данас наши стручњаци успешно релализују комплексне стручне пројекте из области ГИС-а, али и раде на пољу развоја специјализованих софтверских решења који имају и комерцијалан карактер.

У области ГИС-а, у зависности од специфичних захтева клијента, ГЕОПУТ обезбеђује идејна решења, пројектовање система, прикупљање просторних података, имплементацију, стручну обуку и периодично одржавање.