Последњих година Инвеститори све више потенцирају на томе да се пројекти као и извођење градских саобраћајница ради комплетно са инфраструктуром. Геопут је као један од клучних учесника у процесу израде техничке документације својим кадровима обезбедио израду свих фаза.