Стручни и професионални тимови Геопута, специјалисти за различиту геотехничку проблематику: фундирање свих врста објеката, санацију падина, клизишта, објеката, извожење и обраду општих геолошких истаживања. Применом савремених метода и опреме дају поуздана геотехничка решења и подршку одлучивању у различитим грађевинским областима.

Бавимо се израдом геотехничке документације као подлоге свим врстама планске документације (планова детаљне регулације, урбанистичких планова) као и грађевинских пројеката: нискоградње, високоградње, инфраструктурних објеката, тунела, мостова, објеката са више укопаних етажа за све нивое пројектовања са геотехничким условима и препорукама за време изградње и у току експлоатације објеката