Основан 2000. год. као геодетска организација ГЕОПУТ до данас, као једну од својих најважнијих стручних области деловања, интензивно развија област геодезије и слободно можемо да кажемо, представља веома респектабилно предузеће како са аспекта стручног кадра, савремене опреме, развоја софтвера тако и са аспекта досадашњих референци.

У области инжењерске геодезије вршимо услуге пројектовање и извођења резличитих геодетских задатака. Од израде просторних подлога за потребе планирања и пројектовања, па до пројеката геодетских просторних референтних система, контроле геометрије изграђених објеката, праћења деформација тла и објеката, пројеката експропријације земљишта и др.