Ужурбано се повећавају потребе за адекватним отпремањем како употребљених тако и атмосферских вода. Неминовност представља како отпремање тако и прерада отпадних вода са аспекта екологије, такође од великог значаја за инфраструктурне пројекте јесу и системи одводњавања атмосферских вода, у чему наша фирма има завидно искуство.

Канализација