Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Основне делатности лабораторије су:

  • Теренско и лабораторијско испитивање квалитета и уградње тла и
    невезаних материјала,
  • Теренско испитивања динамичким конусним пенетрометром (ДЦП) невезаних слојева коловоза,
  • Теренска испитивања деформабилности и носивости тла
  • Узимање поремећених и непоремећених узорака тла и испитивање у лабораторији,
  • Испитивање узорака тла и невезаних материјала у лабораторији (физичко-механичких и хемиских карактеристика),
  • Консултантске услуге при извођењу свих врста земљаних радова,
  • Теренска и и лабораторијска испитивања за потребе одређивања структуре и квалитета материјала у слојевима коловозне конструкције,
  • Снимање геотехничких профила и коловозне конструкције недеструктивном методом помоћу Георадара