Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и
камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику,
са акредитованих око 100 опита.

Основне делатности лабораторије су:

 • Испитивање квалитета асфалтних мешавина пре и после уградње за потребе контроле, пројектовања и изградње свих врста асфалтних слојева,
 • Узимање узорака асфалта из коловоза керновањем и исецањем плоча за потребе лабораторијске анализе,
 • Обрада узорака асфалта, камена и бетона дијамантским тестерама,
 • Интерна контрола квалитета производње асфалта на асфалтним базама (стална или периодична контрола),
 • Израда претходног састава за све врсте асфалтних мешавина произведених по врућем и хладном поступку: асфалт бетони, битуменизирани носећи слојеви, СMA, површинске обраде, микроасфалти,
 • Израда радних мешавина,
 • Учествовање у изради и испитивању пробних деоница
 • Консултантске услуге при извођењу асфалтерских радова,
 • Испитивање битумена и полимер модификованих битумена,
 • Контрола квалитета производа произведених у постројењима за производњу: битумена, полимер модификованих битумена и битуменских емулзија (стална или периодична контрола),
 • Консултантске услуге при производњи и употреби свих врста угљоводоничних везива,