Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Основне делатности лабораторије су:

 • Испитивање физичко механичких карактеристика неочврслог и очврслог бетона,
 • Испитивање компонентних материјала бетона ( камени агрегат, адитиви),
 • Исптивање утицаја свих врста адитива на квалитет бетона,
 • Праћење квалитета производње на фабрикама бетона (стална или периодична контрола) и израда извештаја о контроли производне способности бетонске базе,
 • Праћење квалитета компонентних материјала на фабрикама бетона (стална или периодична контрола),
 • Пројектовање претходних рецептура (претходне мешавине) за бетон, ињекционе смеше и специјалне бетонске мешавине,
 • Оцена постигнуте марке бетона при производњи на фабрикама бетона (статистичка анализа),
 • Узорковање на градилишту и фабрикама бетона, нега и испитивање бетонских коцки као и извођење испитивања на већ формираним и однегованим узорцима достављених од стране трећих лица, Анализа употребљивости и консултантске услуге са циљем побољшања
  квалитета при производњи и уградњи свих врста бетона,
 • Испитивање мостова и конструкција пробним оптерећењем према СРПС У.М1.046 и одговарајућим ЕН стандардима,
 • Мониторинг процеса грађења, изграђених мостова и понашања конструкције,
 • Испитивање конструкцијских елемената у лабораторији и на терену.