Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Основне делатности лабораторије су:

  • Испитивање геометријских, физичких и механичких карактеристика камена и камених агрегата,
  • Испитивања минеролошко-петрографског састава камена и камених агрегата,
  • Испитивања хемиских карактеристика камена и камених агрегата,
  • Испитивање топлотних и временских утицаја на својства камена и камених агрегата,
  • Оцена квалитета и могућности употребе камена и камених агрегата,
  • Интерна контрола квалитета производње камена и камених агрегата у каменоломима, сепарацијама, дробиличним постројењима и свим врстама експлоатације природних материјала,