АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Директор лабораторије за испитивање геолошких и грађевинских материјала
Жика Коcић
Дипломирани грађевински инжењер

Лабораторијска испитивања

Савремено опремљена лабораторија ГЕОПУТА је акредитована према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 за широк спектар услуга испитивања у различитим областима грађевинарства. Сврстане су у четри групе са око сто акредитованих испитних метода и широким опсегом области и то:

  • Лабораторија за геомеханичка испитивања тла
  • Лабораторија за испитивање камена и каменог агрегата
  • Лабораторија за испитивање бетона и испитивање конструкција
  • Лабораторија за испитивање асфалта и компоненталних материјала

Високим степеном стручности и оспособљености наших инжењера технолога и лабораната , услуге наше лабораторије задовољавају велики број захтева наших клијената. Најсавременија опрема као и ефикасна теренска испитивања гаранција су квалитета наших услуга.