Увод:
Геопросторни подаци представљају незаобилазну компоненту у савременом систему пословног длучивања. Ефикасност и квалитет прикупљања просторних података чине важну компаративну предност на тржишту.

Ласерско скенирање:
3Д облак тачака данас представља уобичајен начин интерпретације просторних података. Наши стручни геодетски тимови користечи методе терестричког и мобилног начина скенирања могу да одговоре и најзахтевнијим клијентима по питању кратких рокова израде просторних
подлога и високог критеријума квалитета и поузданости просторних података.