КОНТРОЛА ЗА ГАРАНЦИЈУ КВАЛИТЕТА

нашим клијентима обезбеђујемо њихову безбедност и квалитет улагања

Стручни тимови ГЕОПУТ-а врше услуге стручног надзора у свим областима грађевинарство, геодезија, геотехника и саобраћај. По свим стандардима квалитетом и коришћењем богатог искуства својих инжењера, нашим клијентима обезбеђујемо квалитативно и квантитативно праћење реализације пројекта, као и контролу квалитета израде и уградње материјала кроз претходну обуку и лабораторијска испитивања и испитивања која су у току током изградње.