Стручни и професионални тимови Геопута, специјалисти за различиту геотехничку проблематику: фундирање свих врста објеката, санацију падина, клизишта, објеката, извожење и обраду општих геолошких истаживања. Применом савремених метода и опреме дају поуздана геотехничка решења и подршку одлучивању у различитим грађевинским областима.

Посебно смо специјализовани за решавање проблема фундирања објеката на слабо носивом тлу као и израду грађевинских пројеката санације настабилних терена, нестабилних косина усека и насипа путева и природно нестабилних падина и клизишта и др.