У оквиру пројеката саобраћајница често се јавља и потреба за путним објектима као што су плочасти и цевасти пропусти, потпорни и обложни зидови, зидови за заштиту од буке и слично.