Водотокови су од давнина имали велики значај у развоју подневља којем припадају и као такви представљају веома битну компоненту која мора бити у садејству са свим гранама привреде једне земље. Велики број инфраструктурних пројеката укључује и саму регулацију водотокова, као и свих осталих хидротехничких објеката.

Регулација водотокова