Стручни и професионални тимови Геопута, специјалисти за различиту геотехничку проблематику: фундирање свих врста објеката, санацију падина, клизишта, објеката, извожење и обраду општих геолошких истаживања. Применом савремених метода и опреме дају поуздана геотехничка решења и подршку одлучивању у различитим грађевинским областима.

У теренским истраживањима примењујемо све савремене светске методе које су издржале проверу веродостојности њихове примене у задњих педесет година при решавању геотехничких проблема, уз употребу најсавременије теренске опреме реномираних светских произвођача.
Осим извођења теренских истражних радова и опита ин ситу бавимо се и уградњом опреме и праћењем и осматрањем стања нивоа подземних вода и инклинометара