ЕФИКАСНОСТ КАО МЕРА УСПЕХА

поверење и интерес наших клијената штитимо кроз ефикасно управљање у свим фазама пројектовања и реализације њихових инвестиција

Управљање пројектима / консалтинг

Нашим клијентима пружамо консултантске услуге у области управљања пројектом што одразумева експертске услуге у областима:

  • Окружења пројекта;
  • Исплативости;
  • Пројектне документације;
  • Стратегије уговарања;
  • Избора извођача;
  • Управљање временом и трошковима.