Увод:
Геопросторни подаци представљају незаобилазну компоненту у савременом систему пословног длучивања. Ефикасност и квалитет прикупљања просторних података чине важну компаративну предност на тржишту.

Применом савремених беспилотних летелица (УАВ), опремљених различитим сензорима за прикупљање просторних података, ефикасно и поуздано израдјујемо ортофото подлоге, 3Д облак тачака као и дигитални модел терена (ДМТ).