Димензионисања свих врста хидротехничких објеката на меродавне протицаје дефинише се кроз хидрауличку анализу. Регулације водотокова, одабир система одбране од оплава, пројектовање хидротехничких грађевина, димензионисање пропуста, евакуационих органа само су неке од активности на којима раде нашти пројектанти.

Хидрауличке анализе