ГРАД ЛУКАВАЦ

Пројекат инфраструктурне мреже - ГРАД ЛУКАВАЦ

Услуге развоја инфраструктурне мреже на подручју Града Лукавца – КУПАЦ ГРАД ЛУКАВАЦ

Read More

Дирекција за цесте Кантона Сарајево

Дирекција за цесте Кантона Сарајево

Израда изведбеног пројекта за реконструкцију раскрснице код Друге трансфер хале и то укрштања улица Хамдије Чемерлића и Пут живота, те Дринске и Хумске у кружне токове – наручилац је Дирекција за цесте Кантона Сарајево.

Read More