ГЕОПУТ је у могућности да испоручи комплексна и функционална решења из различитих области грађевинарства, користећи предности свог мултидисциплинарног стручног тима.

Такође смо ангажовани на изради свих потребних студија, у оквиру израде техничке документације, као што су хидролошка студија, студија изводљивости, студија о процени утицаја на животну средину и др. Све у циљу пружања комплетне услуге израде техничке документације, у складу са важећим законима и прописима.

img

Лабораторијска испитивања

АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГЕОПУТ-ове лабораторије чине систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција, као и лабораторије за геомеханику, са око 100 акредитованих испитивања. Уз висок степен стручности и обучености наших инжењера, технолога и лабораторијских техничара, услуге наше лабораторије испуњавају велики број захтева наших клијената. Најсавременија опрема као и ефикасна испитивања на […]

Read More
img

Стручни надзор

КОНТРОЛА ЗА ГАРАНЦИЈУ КВАЛИТЕТА. Нашим клијентима пружамо сигурност и квалитет њихове инвестиције Стручни тимови ГЕОПУТ-а врше услуге стручног надзора у свим областима грађевинарства, геодезије, геотехнике и саобраћаја. Пратећи све стандарде квалитета и користећи богато искуство наших инжењера, нашим клијентима обезбеђујемо квалитативно и квантитативно праћење реализације пројекта, као и контролу квалитета производње и уградње материјала кроз […]

Read More