АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГЕОПУТ-ове лабораторије чине систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција, као и лабораторије за геомеханику, са око 100 акредитованих испитивања.

Уз висок степен стручности и обучености наших инжењера, технолога и лабораторијских техничара, услуге наше лабораторије испуњавају велики број захтева наших клијената. Најсавременија опрема као и ефикасна испитивања на терену су гаранција квалитета наших услуга.

Савремено опремљена лабораторија ГЕОПУТА је акредитована по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 за широк спектар услуга испитивања у различитим областима грађевинарства. Подељени су у четири групе са око стотину акредитованих метода испитивања и широким спектром области, и то:

  • Лабораторија за геомеханичка испитивања тла.
  • Лабораторија за испитивање камена и камених агрегата.
  • Лабораторија за испитивање бетона и испитивања конструкција.
  • Лабораторија за испитивање асфалта и компонентних материјала

Главне активности лабораторије су: Теренско и лабораторијско испитивање квалитета и уградње тла и растреситих материјала; Теренска испитивања са динамичким конусним пенетрометром (ДЦП) невезаних слојева коловоза; Теренска испитивања деформабилности тла и носивости; Узимање поремећених и непоремећених узорака земљишта и испитивање у лабораторији; Испитивање узорака земљишта и невезаних материјала у лабораторији (физичко-механичке и хемијске карактеристике); Консултантске услуге за извођење свих врста земљаних радова; Теренска и лабораторијска испитивања ради утврђивања структуре и квалитета материјала у слојевима коловозне конструкције; Снимање геотехничких профила и коловозне конструкције недеструктивном методом помоћу Георадара;

Главне активности лабораторије су: Испитивање геометријских, физичко-механичких карактеристика камена и камених агрегата; Испитивања минералошко-петрографског састава камена и камених агрегата; Испитивања хемијских карактеристика камена и камених агрегата; Испитивање топлотних и временских утицаја на својства камена и камених агрегата; Оцена квалитета и могућности коришћења камена и камених агрегата; Интерна контрола квалитета производње камена и камених агрегата у каменоломима, сепарацијама, дробионицама и свим врстама експлоатација природних материјала,

Главне активности лабораторије су: Испитивање физичко-механичких карактеристика неочврслог и очврслог бетона; Испитивање саставних материјала бетона (камени агрегат, адитиви); Испитивање утицаја свих врста адитива на квалитет бетона; Праћење квалитета производње у фабрикама бетона (стална или периодична контрола) и израда извештаја о контроли производног капацитета бетонске подлоге; Праћење квалитета компонентних материјала у фабрикама бетона (стална или периодична контрола); Дизајнирање претходних рецептура (премиксева) за бетон, ињекционе и специјалне бетонске мешавине; Процена квалитета бетона постигнутог током производње у фабрикама бетона (статистичка анализа); Узимање узорака на градилиштима и фабрикама бетона, нега и испитивање бетона коцке као и извођење испитивања на већ формираним и обрађеним узорцима трећих лица, анализа употребљивости и консултантске услуге у циљу побољшања квалитета у производњи и уградњи свих врста бетона; Испитивање мостова и конструкција испитним оптерећењем према СРПС У.М1.046 и одговарајућим ЕН стандардима; Праћење процеса изградње, изграђених мостова и понашања конструкција; Испитивање конструктивних елемената у лабораторији и на терену.

Главне активности лабораторије су: Испитивање квалитета асфалтних мешавина пре и после уградње за потребе контроле, пројектовања и израде свих врста асфалтних слојева; Узимање узорака асфалта са коловоза помоћу језгре и сечења плоча за потребе лабораторијске анализе; Обрада узорака асфалта, камена и бетона дијамантским тестерама; Интерна контрола квалитета производње асфалта на асфалтним подлогама (стална или периодична контрола); Израда прелиминарне композиције за све врсте асфалтних мешавина произведених топлим и хладним поступком: асфалт бетони, битуминизовани носећи слојеви, СМА, површински третмани, микроасфалти; Производња радних смеша; Учешће у изради и тестирању тест секција; Консултантске услуге у извођењу асфалтних радова; Испитивање битумена и полимер модификованог битумена, Контрола квалитета производа произведених у производним погонима: битумен, полимер модификован битумен и битуменске емулзије (трајне или периодична контрола), Консултантске услуге у производњи и коришћењу свих врста угљоводоника везива,

img

Ревизија

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КОРИСНИ САВЕТИ.Пружањем услуга стручног надзора настојимо да конструктивним приступом обезбедимо квалитет пројекта, али и да корисним предлозима утичемо на побољшање његовог квалитета. Наши стручни тимови обављају услуге ревизије пројеката из области: геодезије, нискоградње, геотехнике, саобраћаја, заштите животне средине, обновљивих извора енергије, хидротехнике итд.

Read More
img

Управљање пројектима/консалтинг

ЕФИКАСНОСТ КАО МЕРИЛО УСПЕХА Штитимо поверење и интересе наших клијената кроз ефективно управљање у свим фазама пројектовања и реализације њихових инвестиција. Нашим клијентима пружамо консултантске услуге из области управљања пројектима, што подразумева стручне услуге у областима: Пројектна окружења. Профитабилност. Пројектна документација. Стратегије уговарања. Избор извођача радова. Управљање временом и трошковима.

Read More