Пројектовање ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ ГЕОПУТА.

Овлашћени ГЕОПУТ дизајнери користе своје професионално знање, искуство и савремену технологију како би клијентима понудили оптимална, функционална и дугорочно одржива решења.

Израђујемо пројектну документацију на свим нивоима детаљности: генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за изградњу и пројекат готовог објекта. Пројектна решења су део наше свакодневице од оснивања ГЕОПУТ-а у областима: геодезије, грађевинарства, геотехнике, саобраћаја, заштите животне средине, обновљивих извора енергије, хидротехнике

img

Управљање пројектима/консалтинг

ЕФИКАСНОСТ КАО МЕРИЛО УСПЕХА Штитимо поверење и интересе наших клијената кроз ефективно управљање у свим фазама пројектовања и реализације њихових инвестиција. Нашим клијентима пружамо консултантске услуге из области управљања пројектима, што подразумева стручне услуге у областима: Пројектна окружења. Профитабилност. Пројектна документација. Стратегије уговарања. Избор извођача радова. Управљање временом и трошковима.

Read More
img

Стручни надзор

КОНТРОЛА ЗА ГАРАНЦИЈУ КВАЛИТЕТА. Нашим клијентима пружамо сигурност и квалитет њихове инвестиције Стручни тимови ГЕОПУТ-а врше услуге стручног надзора у свим областима грађевинарства, геодезије, геотехнике и саобраћаја. Пратећи све стандарде квалитета и користећи богато искуство наших инжењера, нашим клијентима обезбеђујемо квалитативно и квантитативно праћење реализације пројекта, као и контролу квалитета производње и уградње материјала кроз […]

Read More