КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КОРИСНИ САВЕТИ.Пружањем услуга стручног надзора настојимо да конструктивним приступом обезбедимо квалитет пројекта, али и да корисним предлозима утичемо на побољшање његовог квалитета.

Наши стручни тимови обављају услуге ревизије пројеката из области: геодезије, нискоградње, геотехнике, саобраћаја, заштите животне средине, обновљивих извора енергије, хидротехнике итд.

img

Управљање пројектима/консалтинг

ЕФИКАСНОСТ КАО МЕРИЛО УСПЕХА Штитимо поверење и интересе наших клијената кроз ефективно управљање у свим фазама пројектовања и реализације њихових инвестиција. Нашим клијентима пружамо консултантске услуге из области управљања пројектима, што подразумева стручне услуге у областима: Пројектна окружења. Профитабилност. Пројектна документација. Стратегије уговарања. Избор извођача радова. Управљање временом и трошковима.

Read More
img

Стручни надзор

КОНТРОЛА ЗА ГАРАНЦИЈУ КВАЛИТЕТА. Нашим клијентима пружамо сигурност и квалитет њихове инвестиције Стручни тимови ГЕОПУТ-а врше услуге стручног надзора у свим областима грађевинарства, геодезије, геотехнике и саобраћаја. Пратећи све стандарде квалитета и користећи богато искуство наших инжењера, нашим клијентима обезбеђујемо квалитативно и квантитативно праћење реализације пројекта, као и контролу квалитета производње и уградње материјала кроз […]

Read More