КОНТРОЛА ЗА ГАРАНЦИЈУ КВАЛИТЕТА. Нашим клијентима пружамо сигурност и квалитет њихове инвестиције

Стручни тимови ГЕОПУТ-а врше услуге стручног надзора у свим областима грађевинарства, геодезије, геотехнике и саобраћаја. Пратећи све стандарде квалитета и користећи богато искуство наших инжењера, нашим клијентима обезбеђујемо квалитативно и квантитативно праћење реализације пројекта, као и контролу квалитета производње и уградње материјала кроз прелиминарну обуку и , лабораторијска испитивања и текућа испитивања у току изградње.

img

Лабораторијска испитивања

АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГЕОПУТ-ове лабораторије чине систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција, као и лабораторије за геомеханику, са око 100 акредитованих испитивања. Уз висок степен стручности и обучености наших инжењера, технолога и лабораторијских техничара, услуге наше лабораторије испуњавају велики број захтева наших клијената. Најсавременија опрема као и ефикасна испитивања на […]

Read More
img

Ревизија

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КОРИСНИ САВЕТИ.Пружањем услуга стручног надзора настојимо да конструктивним приступом обезбедимо квалитет пројекта, али и да корисним предлозима утичемо на побољшање његовог квалитета. Наши стручни тимови обављају услуге ревизије пројеката из области: геодезије, нискоградње, геотехнике, саобраћаја, заштите животне средине, обновљивих извора енергије, хидротехнике итд.

Read More