ИЗРАДА КАТАСТРА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Успешно реализован пројекат Израда Катастра саобраћајне сигнализације Београда – Фаза ИВ. Извршено је снимање МобилеМаппинг технологијом и израда релационе базе података на дужини уличне мреже у дужини од  900 км. База података је интегрисана у претходно развијено ЊебГИС софтверско решење

Означавање и вођење евиденције општинских путева

Успешно реализован пројекат Означавања и вођења евиденције општинских путева и улица на територији града Ниша (Мапирање улица).Реализована су снимања МобилеМаппинг технологијом и израда Референтног система путне и уличне мреже у укупној дужини од 1 275,55 км. Израђена база података Референтног система је интегрисана у претходно развијено ЊебГИС софтверско решење.

Реконструкције и модернизације железничке пруге

Успешно реализован пројекат успостављања геодетске основе за потребе  Реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – Хоргош – Граница са Мађарском (Сегедин). Карактеристика објекта: Укупна дужина трасе: 26 км Укупна број новоодређених тачака: 282 Техника мерења за потребе одређивања 2Д положаја: Класично (угао и дужина) Техника мерења за потребе одређивања висина: Прецизни нивелман

Details

Догађаји

У циљу стицања нових знања и праћења најсавременијих трендова из области геодетске струке, представници Геопута су у периоду од 18. до 20. октобра 2022. године посетили међународни сајам ИНТЕРГЕО 2022.