Пратећи савремене трендове развоја геодетске струке ГЕОПУТ је своје стручне кадрове оспособио, своју информатичку инфраструктуру прилагодио, а своје услуге проширио на област геоинформатике. Данас наши стручњаци успешно релализују комплексне стручне пројекте из области ГИС-а, али и раде на пољу развоја специјализованих софтверских решења који имају и комерцијалан карактер.

ГИС

У области ГИС-а, у зависности од специфичних захтева клијента, ГЕОПУТ обезбеђује идејна решења, пројектовање система, прикупљање просторних података, имплементацију, стручну обуку и периодично одржавање

Развој софтверских апликација

ГЕОПУТ је од свог оснивања био пионир у области аутоматизације обраде просторних података, као и у области развоја софтвера за подршку  топографском, катастарском и комасационом премеру, као и за дигитализацију катастарских планова. Данас наши стручњаци развијају сопствена ГИС решења базирана на ЊебГИС платформи, а која сем стандардних подржавају и рад са подацима добијеним ласерским скенирањем.