Стручни и професионални тимови Геопута, специјалисти за различиту геотехничку проблематику: фундирање свих врста објеката, санацију падина, клизишта, објеката, извожење и обраду општих геолошких истаживања. Применом савремених метода и опреме дају поуздана геотехничка решења и подршку одлучивању у различитим грађевинским областима.

Теренски истражни радови

У теренским истраживањима примењујемо све савремене светске методе које су издржале проверу веродостојности њихове примене у задњих педесет година при решавању геотехничких проблема, уз употребу најсавременије теренске опреме реномираних светских произвођача. Осим извођења теренских истражних радова и опита ин ситу бавимо се и уградњом опреме и праћењем и осматрањем стања нивоа поџемних вода и инклинометара

Израда геотехничких елабората

Бавимо се израдом геотехничке документације као подлоге свим врстама планске документације (планова детаљне регулације, урбанистичких планова) као и грађевинских пројеката: нискоградње, високоградње, инфраструктурних објеката, тунела, мостова, објеката са више укопаних етажа за све нивое пројектовања са геотехничким условима и препорукама за време изградње и у току експлоатације објеката

Пројекти санација

Посебно смо специјализовани за решавање проблема фундирања објеката на слабо носивом тлу као и израду грађевинских пројеката санације настабилних терена, нестабилних косина усека и насипа путева и природно нестабилних падина и клизишта и др.