У циљу стицања нових знања и праћења најсавременијих трендова из области геодетске струке, представници Геопута су у периоду од 18. до 20. октобра 2022. године посетили међународни сајам ИНТЕРГЕО 2022.