Успешно реализован пројекат Израда <стронг><ем>Катастра саобраћајне сигнализације Београда – Фаза ИВ. Извршено је снимање МобилеМаппинг технологијом и израда релационе базе података на дужини уличне мреже у дужини од  900 км. База података је интегрисана у претходно развијено ЊебГИС софтверско решење