Мостови

Препреке се могу савладати на више начина.

Мостови и тунели омогућавају да људи и возила могу да савладају препреке као што су природне (водене површине, долине, кањони, стенски масиви и сл.) и вештачке (пут, пруга и друге грађевине.)

Мостови као грађевине су далеко напредовали од палог дрвећа и камења, како се некад прелазило преко воде.

Данас постој неколико различитих приступа пројектовању мостова у зависности од функције, терена где се мост гради, распона који треба да савлада, материјала који се користи за изградњу, као и од финасијских средстава намењених за изградњу.

Тунели

Тунели су грађевине које, практично, обухватају широк спектар области грађевинарства које се међусобно уско преплићу и условљавају, то су комплексни објекти.

Кроз тунеле се могу одвијати различити видови саобраћаја као што су друмски, железнички, метро, пешачки и бициклистички саобраћај.

Такође, тунелима се може допремати вода, тунел може имати и функцију пловног канала, као и прелаза за животиње са једног краја аутопута на други.