Под термином Обновљиви извори енергије подразумева се енергија створена из природних – оновљивих извора као што су сунчева енергија, снага ветра, хидроенергија и сл.

Ветропаркови

Све је више електрана које користе снагу ветра, како широм света, тако и код нас. Предности у економском и еколошком смислу су директно утицале на пораст њихове популарности.