Успешно реализован пројекат Означавања и вођења евиденције општинских путева и улица на територији града Ниша (Мапирање улица).Реализована су снимања МобилеМаппинг технологијом и израда Референтног система путне и уличне мреже у укупној дужини од 1 275,55 км. Израђена база података Референтног система је интегрисана у претходно развијено ЊебГИС софтверско решење.