Проф. др Мирослав Кубурић

дипл. инж. геодез.

Саветник за стратешко планирање и међународне пројекте

Милица Трифковић

дипл. инж. грађ.

Оснивач ГЕОПУТА, Генерални директор ГЕОПУТ Београд

Огњен Алексић

дипл. екон.

Генерални директор ГЕОПУТ Бањалука

Славиша Илић

дипл. инж. геол.

Руководилац огранка Геотехника

Милош Поповић

дипл. инж. грађ.

Руководилац огранка Геопројект

Стефан Миљковић

маст. инж. геодез.

Руководилац огранка Геоделта