Према стању путева једне земље, види се и стање њене економије. Последњих година све више је потребе за пројектовањем путева, као и извођењем радова на реконструкцији постојећих и изградњи нових.

Аутопутеви

Аутопутеви, физички раздвојеним коловозима по смеровима и денивелисаним укрштајима, обезбеђују конфорнији, бржи и безбеднији начин путовања.

Ванградске саобраћајнице

Чине део мреже саобраћајница, наше земље, које повезују целокупну територију и повезују нас, даље, са мрежом европских путева.

Градске саобраћајнице

Последњих година Инвеститори све више потенцирају на томе да се пројекти као и извођење градских саобраћајница ради комплетно са инфраструктуром. Геопут је као један од клучних учесника у процесу израде техничке документације својим кадровима обезбедио израду свих фаза.

Путни објекти

У оквиру пројеката саобраћајница често се јавља и потреба за путним објектима као што су плочасти и цевасти пропусти, потпорни и обложни зидови, зидови за заштиту од буке и слично.