Геопросторни подаци представљају незаобилазну компоненту у савременом систему пословног одлучивања. Ефикасност и квалитет прикупљања просторних података чине важну компаративну предност на тржишту.

Ласерско скенирање

3Д облак тачака данас представља уобичајен начин интерпретације просторних података. Наши стручни геодетски тимови користечи методе терестричког и мобилног начина скенирања могу да одговоре и најзахтевнијим клијентима по питању кратких рокова израде просторних подлога и високог критеријума квалитета и поузданости просторних података.

Фотограметрија

Применом савремених беспилотних летелица (УАВ), опремљених различитим сензорима за прикупљање просторних података, ефикасно и поуздано израђујемо ортофото подлоге, 3Д облак тачака као и дигитални модел терена (ДМТ).