АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Савремено опремљена лабораторија ГЕОПУТА  је акредитована према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 за широк спектар услуга испитивања у различитим областима грађевинарства. Сврстане су у четри групе са око сто акредитованих испитних метода и широким опсегом области и то:

  1. Лабораторија за геомеханичка испитивања тла
  2. Лабораторија за испитивање камена и каменог агрегата
  3. Лабораторија за испитивање бетона и испитивање конструкција
  4. Лабораторија за испитивање асфалта и компоненталних материјала .

(Испод сваке подгрупе треба ставити слику из лабораторије са опремом  или слику са терена)

Високим степеном стручности и оспособљености наших инжењера технолога и лабораната , услуге наше лабораторије задовољавају велики број захтева наших клијената. Најсавременија опрема као и ефикасна теренска испитивања гаранција су квалитета наших услуга.