ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ДЕЛАТНОСТИ ГЕОПУТА

Лиценцирани пројектанти ГЕОПУТА користе своја стручна знања, искуство и савремену технологију како би клијентима понудили оптимална, функционална и дугорочно одржива решења

 

Израђујемо пројектну документацију на свим нивоима детаљности: генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење и пројекат изведеног објекта.

Пројектна решења су део наше свакодневнице од оснивања ГЕОПУТА и то у областима: геодезије, нискоградње, геотехнике, саобраћаја, заштите животне средине, обновљивим изворима енергије, хидротехници.