КОНТРОЛА У ЦИЉУ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Нашим клијентима обезбеђујемо сигурност и квалитет њихове инвестиције.

 

Стручни тимови ГЕОПУТА изводе услуге стручног наџора у свим областима грађевинарства, геодезије, геотехнике и саобраћаја. Пратећи све стандарде квалитета и користећи богато искуство својих инжењера, нашим клијентима обезбеђујемо квалитативно и квантитативно праћење реализације пројеката, као и контрулу квалитета производње и уградње материјала кроз предходна тренска и , лабораториска испоитивања и текућа испитивања у току градње.