ЕФИКАСНОСТ КАО МЕРА УСПЕХА

Поверење и интерес наших клијената штитимо кроз ефикасно управљање у свим фазама пројектовања и реализације њихових инвестиција.

 

Нашим клијентима пружамо консултантске услуге у области управљања пројектом што подразумева експертске услуге у областима:

  • Окруженја пројеката;
  • Исплативост;
  • Пројектне документације;
  • Стратегија уговаранја;
  • Избор извођача;
  • Управљанје временом и трошковима.