ИЗРАДА КАТАСТРА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Успешно реализован пројекат Израда Катастра саобраћајне сигнализације Београда – Фаза ИВ. Извршено је снимање МобилеМаппинг технологијом и израда релационе базе података на дужини уличне мреже у дужини од  900 км. База података је интегрисана у претходно развијено ЊебГИС софтверско решење

Više

Опрема

Палета опреме проширена са терестричким ласерским скенером Леица БЛК360 (Г2).

Više