Успешно реализован пројекат успостављања геодетске основе за потребе  Реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – Хоргош – Граница са Мађарском (Сегедин). Карактеристика објекта:

Укупна дужина трасе: 26 км

Укупна број новоодређених тачака: 282

Техника мерења за потребе одређивања 2Д положаја: Класично (угао и дужина)

Техника мерења за потребе одређивања висина: Прецизни нивелман