Uspešno realizovan projekat uspostavljanja geodetske osnove za potrebe  Rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica – Horgoš – Granica sa Mađarskom (Segedin). Karakteristika objekta:

  • Ukupna dužina trase: 26 km
  • Ukupna broj novoodređenih tačaka: 282
  • Tehnika merenja za potrebe određivanja 2D položaja: Klasično (ugao i dužina)
  • Tehnika merenja za potrebe određivanja visina: Precizni nivelman