Пројектовање

Лиценцирани пројектанти ГЕОПУТА користе своја стручна знања, искуство и савремену технологију како би клијентима понудили оптимална, функционална и дугорочно одржива решења.

Више детаља

Стручни надзор

Стручни тимови ГЕОПУТА изводе услуге стручног наџора у свим областима грађевинарства, геодезије, геотехнике и саобраћаја. Пратећи све стандарде квалитета и користећи богато искуство својих инжењера, нашим клијентима…

Више детаља

Лабораторијска испитивања

Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Више детаља

Управљање пројектима/консалтинг

Поверење и интерес наших клијената штитимо кроз ефикасно управљање у свим фазама пројектовања и реализације њихових инвестиција.

Више детаља

Истраживања, студије и планска документација

ГЕОПУТ је у могућности да испоручи комплексна и функционална решенај из разних области грађевине, користећи предности свог мултидисциплинарног стручног тима.

Више детаља

Ревизија

Вршећи услуге стручног наџора трудимо се да конструктивним приступом осигурамо квалитет пројекта али и да корисним сугестијама утичемо истовремено на побољшање његовог квалитета.

Више детаља