Projektovanje

Licencirani projektanti GEOPUTA koriste svoja stručna znanja, iskustvo i savremenu tehnologiju kako bi klijentima ponudili optimalna, funkcionalna i dugoročno održiva rešenja.

Više detalja

Stručni nadzor

Stručni timovi GEOPUTA izvode usluge stručnog nadzora u svim oblastima građevinarstva, geodezije, geotehnike i saobraćaja. Prateći sve standarde kvaliteta i koristeći bogato iskustvo svojih inženjera, našim klijentima…

Više detalja

Laboratorijska ispitivanja

Laboratorije GEOPUTA čini sistem laboratorija za ispitivanje kamena i kamenih agregata, betona, konstrukcija kao i laboratorija za geomehaniku, sa akreditovanih oko 100 opita.

Više detalja

Upravljanje projektima/konsalting

Poverenje i interes naših klijenata štitimo kroz efikasno upravljanje u svim fazama projektovanja i realizacije njihovih investicija.

Više detalja

Istraživanja, studije i planska dokumentacija

GEOPUT je u mogućnosti da isporuči kompleksna i funkcionalna rešenaj iz raznih oblasti građevine, koristeći prednosti svog multidisciplinarnog stručnog tima.

Više detalja

Revizija

Vršeći usluge stručnog nadzora trudimo se da konstruktivnim pristupom osiguramo kvalitet projekta ali i da korisnim sugestijama utičemo istovremeno na poboljšanje njegovog kvaliteta.

Više detalja