Огњен Алексић

дипл. екон.

Генерални директор ГЕОПУТ Бањалука

Милица Трифковић

дипл. инж. грађ.

Оснивач ГЕОПУТА, Генерални директор ГЕОПУТ Београд

Проф. др Мирослав Кубурић

дипл. инж. геодез.

Саветник за стратешко планирање и међународне пројекте

Жика Коцић

дипл. Инж. грађ.

Руководилац огранка Лабораторије

Стефан Миљковић

маст. инж. геодез.

Руководилац огранка Геоделта

Славиша Илић

дипл. инж. геол.

Руководилац огранка Геотехника

Милош Поповић

дипл. инж. грађ.

Руководилац огранка Геопројект