Investitor

JP Putevi Srbije

AUTOPUT E-763, BEOGRAD – JUŽNI JADRAN,
SEKTOR: BEOGRAD (OSTRUŽNICA) – LJIG, DEONICA: OBRENOVAC – UB
OD KM 14+416,09 DO KM 40+645,28

Trasa autoputa E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koji na području Srbije i Crne Gore povezuje njen osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar. Na području Srbije i Crne Gore on povezuje najznačajnije privredne i društvene centre. Osnovni značaj ovog putnog pravca na teritoriji Srbije je što valorizuje tranzitnu funkciju naše zemlje u širem međunarodnom koridoru.

Trasa autoputa E-763 omogućiće putnim pravcima kroz Republiku Srbiju uspostavljanje najkraćih i najefikasnijih veza zapadne i centralne sa južnom i jugoistočnom Evropom čime će se uticati  na razvoj regionalne saobraćajne infrastrukture na Balkanu, i to posebno na razvoj infrastrukture koja međusobno povezuje države u regionu, ili koja povezuje region sa ostatkom Evrope.

Kroz projektantski nadzor, izmena projekata u toku gradnje, rađeni su projekti saobraćajnica (devijacija lokalnih puteva, delova samog autoputa), hidrotehničkih instalacija, konstrukcija, elektroenergetike, telekomunikacija, saobraćajne signalizacije, ozelenjavanja.

Rok realizacije (god.)
2016. – 2018.

Investicija
11.500.000.000 RSD

Potrošen budžet
20.000.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE