AKREDITOVANE LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE

Laboratorije GEOPUTA čini sistem laboratorija za ispitivanje kamena i kamenih agregata, betona, konstrukcija kao i laboratorija za geomehaniku, sa akreditovanih oko 100 opita.

 

Savremeno opremljena laboratorija GEOPUTA  je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 za širok spektar usluga ispitivanja u različitim oblastima građevinarstva. Svrstane su u četri grupe sa oko sto akreditovanih ispitnih metoda i širokim opsegom oblasti i to:

  1. Laboratorija za geomehanička ispitivanja tla
  2. Laboratorija za ispitivanje kamena i kamenog agregata
  3. Laboratorija za ispitivanje betona i ispitivanje konstrukcija
  4. Laboratorija za ispitivanje asfalta i komponentalnih materijala .

(Ispod svake podgrupe treba staviti sliku iz laboratorije sa opremom  ili sliku sa terena)

Visokim stepenom stručnosti i osposobljenosti naših inženjera tehnologa i laboranata , usluge naše laboratorije zadovoljavaju veliki broj zahteva naših klijenata. Najsavremenija oprema kao i efikasna terenska ispitivanja garancija su kvaliteta naših usluga.